Общи правила и специфика при повеждането на шофьорски курс категория B

една от най-популярните и разпространени категории шофьорски курсове са тези от категория Б. На практика това е любителски курс за водачи на моторни превозни средства, които дават възможност да ползваме лек автомобил за да се предвижваме от едно място на друго. Курсът от категория B е приложим за автомобили до 3 тона и половина, което на практика включва всички леки автомобили, джипове и миниванове.  Какъв автомобил ще карате след приключването на шофьорския курс зависи изцяло от възможностите и желанията ви. Но преди да застанете зад волана на леката кола е важно да придобиете свидетелство за правоуправление. А това изисква висока концентрация, труд и разбира се финанси за да можете да си го позволите. И така ето и конкретните условия за да се запишете за шофьорски курс от категория В. дава се възможност на лицата, които имат навършени 17 години и 9 месеца да се запишат на такъв курс. На практика обаче трябва да имате навършени 18 години за да получите шофьорска книжка като документ, даващ ви право да управлявате превозно средство до 3,5 тона. Предпоставката за това да се практикува по-ранно записване е в това, че докато се навършат изискуемите години за правоуправление вие ще можете да преминете обучението, което при нормален курс е около 50-60 дни. Шофьорските курсове се прилагат и при индивидуален режим на обучение, което е така наречена интензивна или ускорена форма. Тук продължителността може да бъде 30 дни. Много от инструкторите обаче не са съгласни на този вариант, тъй като това препускане из Закона за движение по пътищата не дава много ефективни и добри резултати. курс за шофьори категория БНа практика е важно курсиста да осмисли информацията и с помощта на инструктора си да разиграят различни ситуации, които ще се прилагат и в практиката. А с интензивното преминаване наистина се правят пропуски, които след това ще рефлектират и на резултата от теста.

Въпрос на избор е дали ще запишете ускорен или с нормална продължителност курс. Въпросът е, че трябва да отговорите на условията за записване като да имате навършени години за да започнете курса, да притежавате образование минимум основно и да сте физически здрави, за да можете да се справите с управлението на превозното средство. Тук ще отворим една скоба и ще вметнем, че се предоставя възможност и на хора с физически увреждания също да управляват леки автомобил. За целта обаче те трябва да се явят пред транспортна лекарска комисия, която да установи дали лицето може със специално приспособление да кара без да застрашава своя и на останалите участници в движението живот и здраве. И така да се върнем към традиционния шофьорски кур категория b.  Ако вече сте отговорили на условията за записване на курса то се изготвя график на посещенията и часовете. Законовото изискване е всеки курсист, кандидат за категория В да премине два модула. Първият е теория и се състои от 40 часа, а вторият модул е практика и тук хорариума е 31 часа. Няма начин часовете да бъдат съкратени, тъй като автошколите и инструкторите са строго следени от регулаторния държавен орган, който отговаря за поддържането на техните лицензи и качествено обслужване. Затова не отивайте да се записвате с нагласата, че ще съкратите обучението и ще можете да научите материала у дома. спецификата на материята наистина е доста слона и има казуси и ситуации, които наистина трябва  да се обяснят и усвоят с помощта на вашия инструктор. И още нещо, което също трябва имате предвид. Това е форма на обучение, в която се изисква личното ви присъствие. Ако откажете да присъствате на часовете по теория то това е равносилно на невъзможност да преминете по нататъшно обучение по практика.

Както казахме часовете по теория са 40 и в този модел курсистите се запознават с устройството на автомобила, правилата за безопасност както и Закона за движение по пътищата. След като преминете теорията следва тест-изпит, който представлява листовка с 45 въпроса. Изпита се провежда в специални помещения, които са снабдени с видео наблюдение. Целта е да се проведе изпит, който е напълно прозрачен за всички курсисти и кандидат шофьори. За всеки въпрос курсиста получава определен брой точки. За отговор да и по-нататъшно обучение не бива да допускате повече от 10 наказателни точки. Предимството, което имат днес курсистите е, че могат да ползват онлайн варианти за решаване на листовки като така преди изпита могат да направят анализ на това дали са успели да усвоят качествено материала.курс за шофьори

Практиката при шофьорски курс категория b се състои от 31 часа. При първоначалното влизане на курсиста в автомобила той бива запознат с основните правила за подготовката му за шофиране. Това са нагласяне на седалката в удобна позиция,  поставяне на предпазен колан, настройване на задно и странични огледала. Следва запознаване с таблото и светлинните индикатори като мигачи, стопове, аварийни светлини и други. Практиката първоначално се провежда на полигон, където курсистите могат да започнат с елементарни маневри като запалване на автомобила, потегляне, завои наляво и надясно, каране на заден ход, паркиране между препятствия. Всеки час е от решаващо значение за това кандидат шофьорите да могат да изграждат постепенно новите си шофьорски навици, да станат по-концентрирани и наблюдателни. Това от своя страна ще направи много по-отговорни към ситуацията на пътното платно. Друг важен елемент от практическото обучение при категория Б е нощното кормуване. Малко са инструкторите, които отделят час за да запознаят своите курсисти с техниките при шофирането нощем. Това обаче има съществена роля, защото бъдещите водачи се запознават с основните правила при намалена видимост и възможностите си за реакция.  Обикновено нощното кормуване се провежда в извънградска среда. След като минат предвидените часове за полигон курсистите започват шофиране в интензивен трафик. Това за повечето от тях е огромен стрес, тъй като това е момента на истината дали са успели да се справят с информацията, която са получили до момента от своя инструктор. Както при теорията, така и при практиката кандидат-шофьорите подлежат на изпит. Колите, които са предназначени за това също са снабдени с камери за да може да се установи дали изпитващия спазва правилата за провеждане на изпита. Пожелаваме ви успешно завършване на обучението ви за категория Б.