За смисъла от своевременната смяна на водомера

водомерЗа да се компенсират загубите на вода по водопреносната мрежа ВиК дружествата залагат на редица трикове и се опитват да прокарат законодателни промени, за които да плащат потребителите. Наистина е правилно да има контрол върху разходването на вода, с оглед на кризата и водния режим в редица населени места.  Определящо е да има култура и отношение към водата като основен източник на живот, което от своя страна би било решаващо за това да я ценим повече. Затова дори при елементарен проблем, свързан с домашната инсталация е добре да се вземат своевременни мерки и аварията да бъде отстранена с цел намаляване на загубите на битова вода.

 

Как смяната на водомера може да ни спести пари

 

Статистически данни показват, че една от традиционните загуби на вода е поради неизправен измервателен уред в домакинствата. Когато отчита по-малко, а домакинството потребява повече то загубите са за сметка на дружеството доставчик. И обратното, ако сметката е набъбнала сериозно, а реално няма такова реално количество вода, която да е изразходвана от домакинството то ето, че негативите са в полза именна на потребителя. Затова действията, които е приоритетно да бъдат извършени са свързани именно с това да се потърси скрит теч или да се направи анализ на водомера. Практиката показва, че в 6 от 10 от случаите причината е в повреда във водомера. А от тук нататък домакинствата трябва да спазят процедурата и да наемат съответната фирма за изпълнение на услугата „смяна на водомер“. Имайки предвид това, че колкото по-бързо се реагира то толкова повече пари ще бъдат спестени е решаващо домакинствата в най-кратки срокове да сезират дружествата за да се ограничат до минимум загубите и за двете страни.

 

Лицензирана фирма – каква е нейната роля при смяната на водомера

 

Ясно е, че екипите на ВиК дружествата нямат физическата възможност да реагират на всеки сигнал за повреден водомер. За да улесни клиентите си една от регламентираните услуги е именно тази да се даде лиценз на утвърдена и отговаряща на условията за извършване на монтажни и демонтажни дейности, които се отнасят конкретно до подмяната на неработещи водомери както за физически така и юридически лица. Наемането на фирма, която е получила такъв лиценз цели:Водопроводчик

 • – Да се намали времето за реакция от страна на ВиК дружеството;
 • – Да се извършат бързи и коректни демонтажни и монтажни дейности;
 • – Да се облекчи режима и така потребителите да не се ангажират с излишна загуба на време и пари.

Характерно за избора на лицензирана фирма е тя да е сключила договор за извършване на такива дейности със съответното дружество по район. За София и големите градове на страната можете да потърсите https://vikhelp.com/ – смяна на водомери, както и редица други услуги, които водопроводната фирма извършва за района на столицата и останалите населени места в страната.

 

Стъпки при смяната на водомера

 

Има задължителни правила, които са свързани с извършването на ремонтни работи по подмяната на водомера. След като вече сте наясно, е не всяка фирма или водопроводчик може да се заеме с тази операция то идва момента на истината. Има няколко етапа на извършването на тази терапевтична интервенция, която цели да се премахне повредения и да се монтира нови водомер. А стъпките са следните:

 • – Оглед и установяване на проблема при измервателния уред;
 • – Изготвяне на протокол с показанията на стария водомер;
 • – Демонтаж на водомера;
 • – Избор на нов водомер – аналогов, с дистанционно отчитане и т.нат.;
 • – Монтаж на новия водомер;
 • – Извършване на тест;
 • – Проверка на връзките;
 • – Съставяне на протокол;
 • – Пломбиране;
 • – Узаконяване.

Изброените правила и етапи при извършване на тази услуга се извършва изцяло от фирмата, която сте наели. За да си спестите време и излишни ангажименти от vikhelp ще намерят решение за всеки ваш проблем, независимо дали е свързан с водомера или друг вид ВиК авария.