Най-евтиния метод за пречистване на водата за битови нужди – алуминиев оксихлорид

фармацияСистемите и вариантите за пречистване на питейната вода са разнообразни. Тъй като става въпрос за огромен обем като количество, което премива през водопроводните инсталация е важно да се намери най-рентабилния и ефективния вариант, който да подобри качествата на водата и да я направи годна за консумация. Вероятно се сещате за хлорирането като един от методиките за дезинфекция и елиминиране на микроорганицзмите, които биха могли д апричинат здравословни проблеми. В големи количества обаче се използва алуминиев оксихлорид, който се използва при така наречената коагулация на водата.

Какво е коагулация с алуминиев оксихлорид

Пречиствателна Станция

Пречистването на водата в станции след като се извърши първичната дезинфекция подлежи и на така наречения метод коагулация. Като терминология коагулацията представлява отделяне или утаяване на частици в резултат на тяхното нарастване. Самото коагулиране може да се извърши по два начина – чрез нагряване, което е продължително, добавяне на електролит или чрез кондензация. Процесите наистина са сложни и изискват специализиран контрол. Един от най-евтиния и на добра цена метод за коагулация на водата е добавянето на алуминиев оксихлорид. Този вид пречистване или коагулиране на водата е известно като химическо и освен алуминиев оксихлорид могат да бъдат използвани  и други видове химикали, които са разрешени за употреба и в правилни количества не влияят върху човешкото здраве. А предпочитания и избора на пречиствателните станции е поради ниската за алуминиев оксихлорид цена, на която се предлага продукта.

Структура и състав

 

Алуминиев оксихлорид е коагулант, който се получава от солна киселина и метален алуминий. Не са малко търговските марки под които се произвежда този химикал, така че една от причините за откриване на обществени поръчки за оферта за най-ниска цена и доставка на CFS са напълно естествен процес. В своята структура алуминиевия оксихлорид представлява неорганичен полимер, чиято формула изглежда така  хAl2O3.уHCl.zH2O.

Сектори на приложение

 

Освен коагулацията, при която се прилага в големи количества алуминиевия оксихлорид има и още няколко приложения, при които се наблюдава неговата употреба:

  • – Използване във фармацевтичната промишленост с цел получаване на други алуминиеви соли;
  • – Пречистване на питейни води;
  • – Пречистване на отпадни води, които да се ползват за напояване на земеделски култури;
  • – При добавка зеолит или активен въглен алуминиев оксихлорид може да бъде използван и в хранителната промишленост;
  • – Друго любопитно приложение е в козметичната индустрия като съставка на противопотни продукти.

Както вече акцентирахме към основното приложение на хAl2O3 химикала се използва заради достъпната си цена за пречистване на води, които имат мирис, вкус и по-ниско ниво на замътеност.