Услугите, които са важни за поддържката на септичните ями – изпомпване, почистване, дезинфекция

Питате ли се защо сред обявите за услуги, свързани с канализацията има и такива, които се отнасят до почистването на септични ями. Всъщност това не би трябвало да ви изненадва при факта, че има не малко населени места дори квартали в големи градове, които е се свързани с централната канализация. Това до голяма степен предизвиква неудобства за домакинствата, защото се налага да копаят ями, които да е ползват като шахти за събирането на отпадни води. Събирането обаче не може да продължи вечно и тези ями следва периодично да бъдат почиствани. Причините за отвеждането на събраните отпадни води е в резултат от преливане, наводнения, които могат да причинят насъбралите се канални води както и причиняването на екологична криза, замърсяване на почвата. Естествено, че необходимостта от почистването на ямите е съществена и поради това вероятно сте попадали на фирми, които освен отпушване на сифони, тоалетни и всякакви други подобни предоставят и този вид услуга на клиенти, които не са свързани с централна канализация.

Как да наемете професионалисти

Предвид това, че мръсотията, която се е насъбрала в септичната яма има силна неприятна миризма, събрала е какви ли не мръсотии от тоалетни, мивки, санитарни зони е ясно, че няма как ръчно да премине процеса по почистване. За целта има специализирани фирми, които разполагат с нужната техника и машини, чиято роля е именно да изпомпят съдържимото, да го прехвърлят в преносна цистерна  и да отведат съдържанието от септичната яма до централната канализация.

Дори да ви звучи лесно то не е точно така, тъй като наетия екип има за цел да спази строго хигиенните правила с оглед на това да не се допусне замърсяване на почвата, както и да не се предизвика наводнение, което да причини сериозни щети по дворното ви място.почистване на канали

Почистване на септични ями се прилага обикновено при къщи във вилни зони, села, къмпинги и други, при които няма изградена канализационна система. до голяма степен това е неудобство, но при положение, че има професионални екипи, които предлагат такива услуги то наистина не  е без значение това, че можете да ги ползвате с цел да не станете преки участници в битови неволи, причинени от преливането на шахтите и ямите.

Как протича процеса

След като вече сте наясно и сигурни в нуждата от професионален екип то идва ред на записването на дата и час за провеждане на услугата. Пристигането на специалистите със съответното оборудване стартира с оглед на шахтата и определяне на състоянието ѝ. В зависимост от обема и степента на запълненост се стартира с изпомпване на съдържанието.  Изключително важно е да се спазят процедурите с цел намаляване на:

  • – Преливане на цистерната;
  • – Поради невнимание отпадните води да изтекат извън ямата;
  • – Риск от разпространяване на неприятна миризма от съдържанието в ямата и т.нат.

Може да се наложи цистерната да направи два – три курса докато напълно източи и последната капка отпадни води.

Следва детайлно почистване на ямата от твърди предмети отново с помощта на квалифицирана техника. Отстраняването им налага така нареченото оветряне с цел да се подсуши ямата. Разбира се, че с това услугата не приключва, защото за намаляването на риска от замърсяването на почвата както и разпространението на миризми фирмата, която сте наеми за почистването на септичната яма е длъжна да направи  и дезинфекция.

На това се казва качествена услуга, която задължително включва:

  • – Изпомпване на отпадните води и нечистотии;
  • – Почистване на ямата;
  • – Подсушаване;
  • – Дезинфекциране.

Няма как да си представим, че можем да живеем рационално без да се къпем, да ползваме тоалетна, съдомиялна машина, пералня. Всичко това генерира не малко отпадни води, които при липса на канализация се събират в септични ями. Специфичното при тези ями е това, че на интервал от около 6 месеца в зависимост от техния размер е важно да бъдат почиствани, което на практика се оказва повече от задължително за нашето спокойствие и хигиена.