Какво представляват фотоволтаичните системи

фотоволтаични системиФакт е, че през последните години много потребители търсят алтернативни способи за намаляване на разходите за електроенергия. Когато се касае за икономии то не случайно се наблюдава сериозен интерес към фотоволтаични системи, които са приложими както за бита така и за промишлени и производствени мощности. Става въпрос за системи за ток, които посредством слънчевата светлина произвеждат съответното количество електроенергия, която може да бъде използвана за захранването на различни електроуреди. Какво е необходимо да знаете за тези инсталации и как те работят ще ви разкажем в днешната публикация.

Какво представлява фотоволтаичния ефект

Повечето хора не правят разлика между соларни колектори и фотоволтаичен панел. На практика соларните колектор предават слънчевата радиация за директно загряване на вода, докато фотоволтаичната система използва светлината за да я преобразува в електрическа енергия.

На пазара се предлагат разнообразни варианти за фотоволтаици, при които се използват различни видове панели. Те се класифицират на:

  1. Амфорни;
  2. Камдиеви;
  3. Поликристални;
  4. Тънкослойни;
  5. Монокристални;
  6. Термални и други.

Специфичното при тези панели е това, че се характеризират с различна производителност и освен това се разграничават по чистотата на КПД, която осигуряват. Друг съществен момент е продължителността им на живот. Това са на практика факторите, които влияят върху крайното решение на клиентите както разбира се и върху цената, която ще бъде заплатена за първоначалната инвестиция.

Автономни и мрежови фотоволтаични системи

слънчеви системиРазликата между двата основни типа инсталации е в това, че при автономните не се изисква свързване към основната електропреносна мрежа, окато при мрежовите това е задължителен елемент.

Автономните са доста удачен вариант, който може да бъде единствено решение при обекти, които са отдалечени от централната електропреносна мрежа. Подходящи са за:

  1. Отдалечени обекти;
  2. Къщи в населени места с проблеми с електроподаването;
  3. Вили;
  4. Хижи и други.

Този тип системи задължително разполагат с акумулатор, който съхранява излишната енергия и я използва през тъмната част на денонощието. По този начин се гарантира осигуряване на електричество без да има прекъсване, което пък от своя страна може да повлияе на работата на някои от електроуредите в дома.

Мрежовите са тип инсталации, които се създават с цел генерираната електроенергия за може да се продава на електроразпределителните дружества. Те са по-известни още като слънчеви електроцентрали.

Съществуват и хибридни фотоволтаични системи, които са комбинация от представените два вида. Те са предназначени както за осигуряване на електрическа енергия за захранване на конкретния обект така и за продажба на излишната и произведена от инсталацията електроенергия. Факт е, че електроразпределителните дружества са длъжни да изкупят произведеното с комерсиална цел електричество, а това показва и огромния интерес, който се наблюдава напоследък към системите, които използват слънчевата енергия като ресурс за генериране на доходи.